Proje Ekibi

Prof. Dr. Emre Erdoğan

Emre Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm başkanıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında doktora derecesi bulunan Erdoğan, akademi ve sivil toplumda çeşitli projelerde araştırmacı ve kıdemli danışman olarak görev yapmıştır. Araştırmaları siyasi katılım, dış politika ve kamuoyu, çocuk ve gençlerin refahı, metodoloji ve istatistiğe odaklanmaktadır. Türkiye'de gençlik, Suriyeli mülteci gençlerin entegrasyonu, ötekileştirme, kutuplaşma ve popülizm konularında çalışmakta ve yayınlar yapmaktadır.

Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci

Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. 2007 yılından itibaren aynı üniversitede Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü ve 2017 yılından itibaren Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi dekanlığı görevlerini yürütmektedir. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında alan Uyan Semerci, sosyal adalet, insani gelişme, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, çocuğun iyi olma hali, kimlik oluşumu alanlarında uzmanlaşmıştır, bu konular yanı sıra çocuk işçiliği, gençliğin siyasal katılımı, ötekileştirme, kutuplaşma, göç ve sosyal politika alanlarında da yayınları bulunmaktadır.

Dr. Gizem Türkarslan

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra Jean Monnet Bursu ile İngiltere’de University College London’da master derecesini almıştır. 2019 yılında doktorasını Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır. Çalışma alanları toplumsal cinsiyet, yurttaşlık rejimleri ve Ortadoğu’da kadın hareketleri ve toplumsal hareketlerdir. KOÇKAM bünyesinde araştırmacı ve Sabancı Üniversitesi'nde yarı zamanlı ders verdikten sonra Bilgi Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak yer almaktadır.

Cankut Kuzlukoğlu

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-Ekonomi anadal ve Uluslararası İlişkiler yandal olmak üzere 2019 yılında bitirmiş, aynı üniversitede 2019 yılında başladığı İktisat yüksek lisans eğitimine devam ettirmektedir. Yine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Şu an için çalışma alanı Deneysel İktisat olup ilgi alanları Oyun Teorisi, Politik İktisat, Para ve Bankacılık’tır.